Wielki sukces naszych dzieci!

Wielki sukces naszych dzieci!   W ogólnopolskich testach z przedmiotu Historia „Nowy Wielki egzamin”, biorące w nich udział klasy czwarte uzyskały rewelacyjne wyniki. W pierwszym teście nasze dzieci znalazły się wśród najlepszych klas w Polsce – w grupie 2,3 %. W drugim teście znaleźliśmy się w gronie najlepszych 3,9 % klas w Polsce. W trzecim…