Zapytanie ofertowe

Szanowni Państwo,  zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej oraz infrastruktury sportowej. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa” nr RPWS.07.04.00-26-0076/18 realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata…