Standardy

W ramach czesnego Akademicka Szkoła Podstawowa zapewnia: realizację podstawy programowej w bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów środowisku; stały plan zajęć w trybie jednozmianowym z lekcjami rozpoczynającymi się codziennie o godz. 8.00 rano; opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów od godz. 7.00 do godz. 17.30; rozszerzony program nauki języka angielskiego, obejmujący od klasy I przynajmniej 5 godzin…