Po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, samorządowcy z całego kraju zapowiedzieli rozpoczęcie kampanii edukacyjnej przeciwko rozprzestrzeniającej się w Polsce mowie nienawiści. Także w Kielcach, jak zapowiedział na specjalnie zwołanej konferencji prasowej prezydent miasta Bogdan Wenta, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych przeprowadzone zostaną specjalne zajęcia lekcyjne.

Wszystko zaczyna się od tego, jakiego języka używamy. Kształtowanie postaw szacunku i tolerancji, przygotowanie do mądrego i godnego życia stanowią misję Akademickiej Szkoły Podstawowej od początku jej istnienia. To zadanie, które wpisane jest do Statutu szkoły, staramy się realizować na wszystkich lekcjach i w całym procesie wychowawczym. Postanowiliśmy jednak w obliczu zaistniałej sytuacji wzmocnić jego realizację.

Dlatego w ciągu trzech pierwszych tygodni nowego semestru w każdej klasie prowadzone będą dodatkowe zajęcia, w trakcie których postaramy się uwrażliwić uczniów na wszelkie przejawy niestosownego używania języka i niebezpieczeństw z tym związanych, zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i w wirtualnym świecie, w który jesteśmy coraz mocniej zanurzeni. Będzie to element realizowanego przez szkołę projektu „digIT. Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie”.

Dodatkowo, w dniu 5 lutego odbędą się w Akademickiej Szkole Podstawowej spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem Internetu.