W drugim semestrze roku szkolnego 2015/2016 w naszej szkole realizowany był projekt Człowiek i liczby, koordynowany przez panią dr Monikę Czajkowską, nauczycielkę matematyki oraz pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Głównym celem projektu była popularyzacja matematyki, pokazanie jej z innej, nieznanej uczniom strony i zachęcenie ich do zgłębiania jej tajemnic. Ponadto projekt zakładał  realizację zadań szkoły i rozwój umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej dla szkół podstawowych.

Projekt miał charakter interdyscyplinarny. W jego realizację włączyła się większość nauczycieli. Uczniowie klas młodszych na zajęciach z edukacji  matematycznej oraz uczniowie klas starszych na lekcjach historii i matematyki dowiedzieli się o historii powstawania liczb naturalnych (w tym bardzo ciekawej historii poznawania i zapisywania przez ludzkość zera) oraz ułamków. Poznali karbowy, babiloński, egipski, grecki, rzymski i arabski sposób zapisu liczb. Na lekcji plastyki wykonali plakaty, na których przedstawili sposób zapisu liczb przez Babilończyków, Egipcjan, Greków i Rzymian.  Uczniowie zapoznali się też zniedziesiątkowymi systemami liczenia. Na lekcji matematyki poznawali ciekawe liczby i ich własności: liczby pierwsze, doskonałe, bliźniacze, trójkątne, kwadratowe i liczbę Szeherezady. Dowiedzieli się o ciągu Fibonacciego i poszukiwali go w przyrodzie i sztuce.  Nauczyli się liczyć przy wykorzystaniu nietypowych technik liczenia, z użyciem np. palców i sznurków. Dzieci w klasach 1-2 oraz uczniowie klas 4-5 na lekcjach przyrody zapisywali z użyciem liczb różne informacje o człowieku, m.in.ile człowiek ma kości, ile ma mięśni, ile średnio żyje lat, ile średnio, w  ciągu całego życia milionów litrów krwi przetoczy serce człowieka, jaką średnio długość miałyby włosy człowieka, gdyby ich nie obcinał przez całe życie. Na lekcji języka polskiego uczniowie wykonywali plakaty, wskazując, że w języku ojczystym mamy m.in. trzy czasy, trzy stopnie przymiotników i przysłówków, trzy rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej i dwie w mnogiej. Dowiedzieli się o liczbie podwójnej i poszukiwali jej śladów we współczesnym języku polskim. Ponadto tworzyli opowiadania o liczbach. Na lekcji techniki przygotowywali scenerię na podsumowanie projektu, ozdabiając cyfry wycięte ze styropianu. Uczniowie klas 0-2 nauczyli się w języku polskim i angielskim piosenek o liczbach. Przygotowali scenki z życia, pokazujące użycie liczb w różnych jej aspektach: kardynalnym, porządkowym i miarowym. Wykonali modele sorobanu i nauczyli się liczyć z użyciem tego narzędzia. Dowiedzieli się  też  jak  pokazywać liczby w języku migowym. Uczniowie zastanawiali się ponadto, dlaczego niektóre liczby powszechnie uważane są za szczęśliwe, a inne za pechowe.

Na podsumowaniu projektu uczniowie z każdej klasy przedstawiali swoje dokonania. Prezentacje świadczyły o dużym zaangażowaniu uczniów w projekt i ogromnej pracy włożonej zarówno przez nich, jak i nauczycieli w to przedsięwzięcie.