„Europa dla obywateli”

to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

https://europadlaobywateli.pl/

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Tytuł projektu:

Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach post-totalitarnych.

Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.

Akronim: shareEU

Cele ogólne projektu to promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Ponadto celami są: pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów, a także zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

Nauczycielem multiplikatorem projektu z ramienia naszej szkoły jest nauczyciel historii, dr Katarzyna Rogalińska

Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach w bieżącym roku szkolnym realizuje projekt: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego
w społeczeństwach post-totalitarnych. Refleksje po 15 latach od rozszerzenia Unii Europejskiej.

Akronim: shareEU

– https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl/ – strona internetowa projektu.

Cele ogólne projektu to promowanie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

Ponadto celami są: pogłębianie świadomości obywatelskiej na temat pamięci europejskiej, wspólnych wartości i celów Unii poprzez stymulowanie debaty, refleksji i tworzenie sieci kontaktów, a także zachęcanie do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa Europejczyków w tworzeniu polityk poprzez włączanie ich do procesów decyzyjnych, promowanie możliwości społecznego i międzykulturowego zaangażowania oraz wolontariatu w skali całej Unii.

Nasze działania projektowe zostały zrealizowane:

  • uczestniczyliśmy w warsztatach  – „Wykonywanie okazjonalnych przedmiotów artystycznych inspirowanych barwami narodowymi państw uczestniczących w projekcie ShareEU z modeliny termoutwardzalnej FIMO – technika geometryczna, technika mokume nendo” 
  • Spotkaliśmy się on-line w piątek 4 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 – 19.30 W zajęciach uczestniczyli uczniowe klasy 5, 6 i 7 oraz nauczyciele. W pierwszej części p. Maria Bednarska opowiedziała o barwach narodowych krajów Unii Europejskiej
  • Pod okiem p. Aleksandry Potockiej-Kuc wykonywaliśmy techniką geometryczną miseczki – świeczniki, później zaś metodami mokume nendo ozdobne magnesy. Efekty przeszły nasze oczekiwania. Możecie przekonać się oglądając zdjęcia.

Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Balonem po UE”.

Cel konkursu:

  • upowszechnienie wiedzy na temat krajów należących do Unii Europejskiej,
  • promocja tych państw (najciekawsze miejsca, budowle, zabytki, kultura i obyczaje),
  • rozwijanie zainteresowań plastycznych, geograficznych, historycznych,
  • pobudzenie kreatywności uczniów.

Uczestnicy konkursu: uczniowie ASP klasy 4-7.

Warunki konkursu: wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice,  format min. A4

Termin składania prac: 18.12.2020.

Ocena prac: oceny prac dokona Szkolna Komisja Konkursowa, wyniki zostaną podane 18.01.2021 r.

Prace naszych uczniów

Klasy IV - VII

Warsztaty

Również zdalne