Szanowni Państwo

zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę wyposażenia pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej oraz infrastruktury sportowej.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa” nr RPWS.07.04.00-26-0076/18 realizowanego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 7 Osi priorytetowej „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe z dn. 18.02.2020  jest dostępne w biuletynie informacji publicznej (bip) Edu Camp sp. z o.o. https://akademickasp.naszbip.pl/przetargi