Nasza kadra to ludzie z doświadczeniem, pasją i pełnym zaangażowaniem, dla których dobro dziecka to pierwszy i najważniejszy wyznacznik pracy dydaktyczno-wychowawczej. To specjaliści w wielu dziedzinach, pracujący zgodnie z wymogami nowoczesnej edukacji, używający nowych technologii i posługujący się stale rozwijanymi metodami nauczania. Nasi pedagodzy cały czas podnoszą swoje kwalifikacje, aby móc coraz lepiej dostrzegać i rozumieć potrzeby dzieci.

Nauczyciele Akademickiej Szkoły Podstawowej obdarzają uczniów szacunkiem, liczą się z ich poglądami i przekonaniami, dbają o wychowywanie ich w atmosferze życzliwości i przyjaźni, krzewią w nich wartości moralne i zasady kultury. Każdego dnia zapewniają podopiecznym odpowiednie warunki do rozwijania wszystkich obszarów osobowości – intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych i sprawiają, że nabywanie wiedzy staje się dla uczniów ciekawą przygodą. Nie podają gotowych odpowiedzi – stawiają na rozwijanie w uczniach samodzielności w procesie uczenia się, pogłębianie w nich chęci poznania i kształtowanie umiejętności poszukiwania rozwiązań. Inspirują uczniów do poznawania świata poprzez odkrywanie, doświadczanie, eksperymenty.

Wszyscy pracujący w szkole pedagodzy posiadają wymagane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej uprawnienia zawodowe niezbędne do pracy w szkole podstawowej, część z nich to wykładowcy akademiccy, część działa także w innych obszarach związanych z nauczaniem, pomocą i terapią dzieci.
Łączy ich jedno: pasja do edukacji.