W ramach czesnego Akademicka Szkoła Podstawowa zapewnia:

 • realizację podstawy programowej w bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów środowisku;
 • stały plan zajęć w trybie jednozmianowym z lekcjami rozpoczynającymi się codziennie o godz. 8.00 rano;
 • opiekę świetlicową dla wszystkich uczniów od godz. 7.00 do godz. 17.30;
 • rozszerzony program nauki języka angielskiego, obejmujący od klasy I przynajmniej 5 godzin zajęć tygodniowo (od klasy VI 6 godzin w tygodniu);
 • przygotowanie w ramach zajęć języka angielskiego do zewnętrznych egzaminów Cambridge Exams, realizowanych przez ASP jako Addvantage Partner of British Council;
 • przygotowanie do egzaminu First Certificate na koniec klasy VIII;
 • rozszerzony program nauki języka niemieckiego, obejmujący od klasy IV przynajmniej 2 godziny zajęć tygodniowo;
 • podstawy nauki języka hiszpańskiego dla chętnych, obejmujące od klasy IV 1 godzinę zajęć w tygodniu;
 • naukę pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego, obejmującą 1 godzinę zajęć tygodniowo na krytej pływalni w klasach I-VIII z dowozem uczniów na basen i z powrotem;
 • naukę gry w szachy dla każdego ucznia klasy I i rozwijanie umiejętności szachowych na zajęciach dodatkowych w klasach II-IV;
 • zajęcia z etyki dla każdego ucznia w klasach I-VIII w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
 • zajęcia wychowania fizycznego w pełnowymiarowej hali sportowej dla klas IV-VIII w wymiarze 2 godzin zajęć w tygodniu z dowozem uczniów do hali i z powrotem;
 • zróżnicowany wybór zajęć dodatkowych o charakterze ogólnorozwojowym w klasach I-III bez dodatkowych opłat, obejmujący m.in. Akademię Kreatywności, akrobatykę, chór, karate, programowanie i robotykę czy zajęcia teatralne;
 • zajęcia wspomagające i rozwijające z najważniejszych przedmiotów dla wszystkich uczniów klas IV-VIII;
 • ogólnorozwojowe zajęcia dodatkowe dla uczniów klas IV-VIII, obejmujące m.in Akademię Natury, chór, programowanie i robotykę czy zajęcia teatralne;
 • przygotowanie do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty od klasy VI;
 • przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty w ramach zajęć podstawowych i dodatkowych, obejmujących 1 dodatkową godzinę języka polskiego w klasie VIII oraz 1 dodatkową godzinę matematyki od klasy VII;
 • profilowane zajęcia dodatkowe dla każdego z pięciu przedmiotów egzaminacyjnych (biologii, chemii, fizyki, geografii i historii) w wymiarze 2 godzin zajęć dodatkowych tygodniowo (od II semestru VII klasy);
 • zajęcia Letniej Szkoły w lipcu bez dodatkowych opłat dla wszystkich uczniów.