Aby dać uczniom możliwość odkrywania swoich talentów i rozwijania pasji, a także pomóc im rozwijać wiedzę z różnych dyscyplin, proponujemy bogatą ofertę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

null

Akademia IT

Zajęcia prowadzone są w kilku grupach:

  • klasa I – robotyka z ozobotem,
  • Klasa II-III – programowanie w scratch’u.

Zajęcia dla klas I-III umożliwiają dzieciom postawienie pierwszych kroków w pisaniu własnych programów komputerowych. W ich trakcie dzieci poznają podstawowe pojęcia i mechanizmy tworzenia kodów oraz samodzielnie tworzą swoje pierwsze skrypty. Uczniowie zapoznawani są ze środowiskiem Scratch oraz wykorzystują ten program przy tworzeniu algorytmów mających na celu rozwiązanie postawionego zadania. Celem zajęć jest obudzenie logicznego i twórczego myślenia, aby uczeń nie tylko rozwijał swoje zainteresowania, ale został zainspirowany poprzez programowanie do algorytmicznego rozumowania.

  • klasa IV-VIII – przygotowanie do kuratoryjnego konkursu z informatyki.

W zajęciach uczestniczą dzieci uzdolnione w naukach ścisłych. Są to zajęcia z technologii informatycznych (opanowanie edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, programu graficznego GIMP), teorii informatyki, pojęć informatycznych, algorytmiki oraz programowania.

null

Tenis

W zależności od wieku i poziomu zaawansowania na zajęciach tenisa uczniowie zapoznają się ze specyfiką dyscypliny, z ciężarem rakiety i piłki, z podstawowymi przepisami gry, techniką podstawowych uderzeń, chwytami rakiety. Duży nacisk kładziony jest na rozwój koordynacji ruchowej, prawidłowe poruszanie się po korcie i ustawianie do piłki, rozwój szybkości i zwrotności, propagowanie zdrowego współzawodnictwa zarówno indywidualnego jak i zespołowego, zrozumienie znaczenia systematycznej pracy, wykorzystanie zdobytych umiejętności w grach na punkty, zarówno singlowych, jak i deblowych, doskonalenie pracy nóg, a także zapoznanie z zagadnieniami psychologii sportu.
null

Zajęcia teatralne

Na zajęciach teatralnych dzieci uczestniczą w szeregu gier i zabaw integracyjnych. Rozwijają swoje umiejętności aktorskie, a także kreatywność i umiejętność pracy w zespole. Ćwiczą dykcję i emisję głosu. W trakcie zajęć dzieci dowiadują się m. in. jak pięknie recytować, w jaki sposób wyrażać emocje i różne sytuacje życiowe za pomocą pantomimy, poznają budowę teatru i warsztat pracy aktora teatralnego. Priorytetem owych zajęć jest nauczenie dzieci sztuki akceptacji swoich niedoskonałości i przełamania nieśmiałości. Spotkania koła teatralnego pomagają dzieciom umocnić wiarę w siebie i w swoje możliwości oraz wyzwolić w sobie pokłady aktywności twórczej.
null

Zespół Taneczny

Głównym celem zajęć tanecznych jest rozwijanie zainteresowań tanecznych uczniów (przede wszystkim w zakresie tańca ludowego i narodowego) oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Program obejmuje naukę i doskonalenie kroków podstawowych krakowiaka, polki, oberka, poloneza, mazura, kujawiaka oraz opanowanie techniki tańca ludowego i narodowego. W trakcie zajęć dzieci rozwijają poczucie rytmu, estetykę ruchową, ekspresję twórczą, a także pokonują nieśmiałość i budują pozytywne relacje z rówieśnikami.
null

Akademia Smaku

Na zajęciach akademii smaku uczniowie zapoznawani są z wpływem właściwej, zbilansowanej diety na jakość życia człowieka, poznają zasady zdrowego żywienia, a także zagrożenia wynikające z niewłaściwego doboru produktów spożywczych. Ponadto uczą się stosować w życiu codziennym podstawowe zasady żywieniowe, dotyczące jakości i ilości spożywanych pokarmów. Podczas zajęć uczniowie w praktyce stosują poznaną wiedzę i zgodnie z zasadami higieny i savoir-vivre przygotowują posiłki.
null

Komunikacja obrazem

Zajęcia związane są z poznawaniem, interpretacją i tworzeniem obrazów lub obiektów w kontekście komunikacji językiem różnorodnych znaków. „Percepcja nie ma w sobie nic z mechanicznej wierności kamery” – napisał  teoretyk sztuki Rudolf Arnheim.  Zmysłowe doświadczenia są niezbędne w rozwoju intelektualnym, a każde rozumowanie możemy  przekształcić w zdolność tworzenia. Wykorzystujemy literaturę, poezję, sztukę i muzykę, aby widzenie świata stawało się aktywnym i radosnym działaniem.
null

ABC szachów i gier planszowych

Głównym celem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowania dzieci grą w szachy oraz inne gry planszowe. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi poznanie reguł, terminów i strategii gry w szachy, warcaby, młynek, chińczyka, statki itd. Ponadto na zajęciach uczniowie rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie, uczą się zasad współzawodnictwa oraz umiejętności przestrzegania ustalonych zasad gier.

null

Poznawanie przez doświadczenie

W trakcie zajęć uczniowie odkrywają świat poprzez obserwacje, badania i eksperymenty z obszaru chemii, fizyki, geografii, biologii, a nawet inżynierii. Dzieci same doświadczają i eksperymentują z różnymi pomocami edukacyjnymi i nabywają przekonania, że nauka może być ciekawa i interesująca.