Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to społeczność szkolna, którą tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Spotykać się będziemy na wspólnych uroczystościach i  imprezach. Pracując w samorządzie uczniowie maja okazję rozwijać swoje pasje, zainteresowania.

Świetlica

Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.30.

Wspieramy nasze dzieci, staramy się dążyć do ich wielostronnego rozwoju.

Codziennie pomagamy w nauce i staramy się, by nasi uczniowie mogli osiągać w szkole jak największe sukcesy edukacyjne.

Zapoznaj się z regulaminem świetlicy

Konkursy

Każdy człowiek jest do czegoś wybitnie uzdolniony.

Wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, nauczycieli i wychowawców.

Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada różny rodzaj zdolności.

Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela.

Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

W jaki sposób przygotowujemy nasze dzieci do konkursów?

1. matematycznych poprzez:

 • rozwiązywanie nietypowych zadań,
 • gry i zabawy matematyczne,
 • rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego.

2. polonistycznych poprzez:

 • zachęcanie do podejmowania prób własnej działalności literackiej,
 • pisanie tekstów wolnych, wierszy własnych,
 • wywiady, ćwiczenia redakcyjne, próba recenzji książki,
 • poznawanie czasopism dziecięcych,
 • utrwalanie i rozszerzania wiadomości z zakresu gramatyki i ortografii.

3. przyrodniczych i ekologicznych poprzez:

 • zapoznawanie z metodami ochrony przyrody,
 • przybliżanie świata roślin i zwierząt,
 • pojęcie recyclingu, segregacji śmiec.
 • pogłębianie wiedzy dziecka o specyfice otaczającego je środowiska.

4. sportowych poprzez:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • udział w grach i zabawach sportowych.

5. artystycznych poprzez:

 • organizowanie sytuacji pobudzających dzieci do aktywności twórczej,
 • różne formy inscenizacji, dramatyzacje i dialogi,
 • teatr ilustrowany muzyką,
 • śpiewanie piosenek.

Bezpieczeństwo

Uczniowie przebywający w szkole mają zapewnioną pełną opiekę i bezpieczeństwo co gwarantują:

 • dyżury nauczycieli,
 • dyżury pracowników obsługi szkoły.

Uczniowie szkoły podstawowej odbierani są po zajęciach szkolnych tylko i wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów dzieci) lub te osoby, które są przez nich upoważnione w pisemnym oświadczeniu.

Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna – pani Janina Majchrzyk przyjmuje w czwartki w sali 109.

Szkoła Odkrywców

Misją szkoły jest niesienie pomocy wszystkim dzieciom woraz dbanie o rozwój ich talentów i umiejętności.

Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „nieoszlifowanego diamentu”. Odkrywajmy zatem nasze talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci i miejmy do tego jak najbardziej pozytywne nastawienie.

Celem programu jest podniesienie poziomu samoświadomości i znajomości systemu edukacji wśród uczniów, przekazanie rodzicom informacji jak skutecznie doradzać swoim dzieciom oraz wyposażenie kadry pedagogicznej w narzędzia do efektywnej pracy z uczniami o różnych typach osobowości.

Tak skonstruowany program już od lat przyczynia się do rozwiązywania problemów związanych z brakiem świadomości uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej związanej z kształtowaniem drogi edukacyjno-zawodowej uczniów.

Zajęcia dodatkowe

Nasza szkoła oferuje szeroki pakiet zajęć dodatkowych dla młodszych i starszych uczniów:

 • Akademię smaku (mogą poznać nowe smaki i potrawy z różnych stron świata);
 • Poznanie przez doświadczenie (mają możliwość zabawić się w młodych fizyków i chemików);
 • Naukę gry w tenisa ziemnego (zapoznają się z regułami gry w tenisa);
 • Szachy (uczą się nie tylko zasad obowiązujących w królewskim sporcie, ale również logicznego, strategicznego myślenia).

Ponadto uczniowie starszych klas mogą rozwijać swoje pasje na:

 • Akademii matematycznej (zajęcia skierowane dla tych, których nie przerażają zagadki matematyczne, chcą poznać bliżej królową wszystkich nauk);
 • Akademii natury (znajdą na nich miejsce wszyscy żądni doświadczeń fizycznych i chemicznych, jak również przygód geograficznych);
 • Akademii polonistycznej (na tych zajęciach uczniowie mogą przenieść się w czasy mitologii greckiej, stworzyć własne opowiadania i przekonać się, jak wiele wspólnego z odległymi czasami ma nasz język i kultura);
 • Akademii informatycznej (zajęcia skierowane dla tych, którzy, chcą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne).

Nasza szkoła oferuje szeroki pakiet zajęć dodatkowych dla młodszych i starszych uczniów:

 • Akademię smaku (mogą poznać nowe smaki i potrawy z różnych stron świata);
 • Poznanie przez doświadczenie (mają możliwość zabawić się w młodych fizyków i chemików);
 • Naukę gry w tenisa ziemnego (zapoznają się z regułami gry w tenisa);
 • Szachy (uczą się nie tylko zasad obowiązujących w królewskim sporcie, ale również logicznego, strategicznego myślenia).

Ponadto uczniowie starszych klas mogą rozwijać swoje pasje na:

 • Akademii matematycznej (zajęcia skierowane dla tych, których nie przerażają zagadki matematyczne, chcą poznać bliżej królową wszystkich nauk);
 • Akademii natury (znajdą na nich miejsce wszyscy żądni doświadczeń fizycznych i chemicznych, jak również przygód geograficznych);
 • Akademii polonistycznej (na tych zajęciach uczniowie mogą przenieść się w czasy mitologii greckiej, stworzyć własne opowiadania i przekonać się, jak wiele wspólnego z odległymi czasami ma nasz język i kultura);
 • Akademii informatycznej (zajęcia skierowane dla tych, którzy, chcą rozwijać swoje zainteresowania informatyczne).

Laureaci konkursów