Odkryj Akademicką

Terminy spotkań z rodzicami zostaną podane wkrótce.

Jeśli szukasz szkoły dla swojego dziecka i zastanawiasz się czy jesteśmy stworzeni właśnie dla Ciebie przyjdź na spotkanie zabierz swojego malucha i zobaczcie wspólnie jak pracujemy, że nauka to też świetna zabawa.

Jeżeli chcielibyście Państwo poznać więcej szczegółów lub zadać dodatkowe pytania prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 41 368-66-61.

Kiedy zapisać dziecko?

 • trwa rekrutacja do pierwszej klasy w  Akademickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2020/2021,
 • w trakcie roku szkolnego można zapisać dziecko do naszej szkoły (rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc w klasie)

Wielkość klas

Akademicka Szkoła Podstawowa przyjmuje dzieci:

 • sześcio- i siedmioletnie do klas pierwszych,
 • do istniejących klas w formie rekrutacji uzupełniającej.

Zgodnie ze Statutem liczba dzieci w klasie nie może przekroczyć 20 (w uzasadnionych przypadkach w sytuacji braku miejsc można zapisać dziecko na listę rezerwową).
Osoby z listy rezerwowej przyjmowane będą w razie zwolnienia się miejsca w wybranej klasie.

Warunki kwalifikacji

 • złożenie Karty Zgłoszenia Dziecka Akademickiej Szkoły Podstawowej
 • rozmowa wstępna z dzieckiem i rodzicami,
 • pozytywna opinia zespołu kwalifikacyjnego powołanego przez dyrektora szkoły,
 • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 • wpłata wpisowego.

Zasady rekrutacji

 • zapisy są przyjmowane na podstawie Karty zgłoszenia (pobierz plik) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, w Kielcach przy ul. Staffa 7,
 • przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie cywilnoprawnej umowy o naukę zawieranej pomiędzy rodzicami (opiekunami), a dyrektorem szkoły,
 • dyrektor może nie przyjąć ucznia do szkoły, jeśli szkoła nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków nauczania i wychowania.
 • szkoła nie posiada swojego rejonu szkolnego i przyjmuje uczniów, których rodzice godzą się na odpłatne nauczanie,
 • w chwili obecnej szkoła nie tworzy klas integracyjnych, do których uczęszczają uczniowie z poważnymi problemami zdrowotnymi oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Wymagane dokumenty

 • Karta Zgłoszenia Dziecka – do pobrania tutaj,
 • świadectwo ukończenia przygotowania przedszkolnego (w przypadku dzieci, które uczestniczyły w przygotowaniu przedszkolnym),
 • opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej dotycząca psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku dzieci 6-letnich, które nie ukończyły przygotowania przedszkolnego).

Opłaty

Wpisowe dla nowo przyjętych uczniów wynosi 500 zł.
Czesne wynosi 490 zł (płatne przez 10 miesięcy).
Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:
Credit Agricole Bank Polska SA
56 1940 1076 3106 3919 0000 0000 (w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko kandydata wraz z dopiskiem „wpisowe”)
INFORMACJA DODATKOWA !

 • w przypadku nieprzyjęcia dziecka do szkoły z powodu negatywnej opinii zespołu kwalifikacyjnego, wpisowe zostaje zwrócone,
 • wpisowe nie jest zwracane, jeśli z nauki dziecka w szkole zrezygnowali rodzice/opiekunowie.

Masz jakieś pytania?

Wypełnij formularz poniżej a my odpowiemy i rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Imię i Nazwisko:

Adres e-mail:

Twoje Pytanie: