#shareEU

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Program zarządzany jest w Brukseli przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA. https://europadlaobywateli.pl/ https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Tytuł projektu: Kształtowanie obywatelstwa europejskiego w społeczeństwach…

Moje miasto bez elektrośmieci

Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci. Celem programu jest zwrócenie uwagi na problem odpowiedniego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zaangażowanie lokalnej społeczności do uczestniczenia w zbiórce elektrośmieci prowadzonej na terenie gmin.

Wszystkie kolory świata

Wszystkie kolory świata to światowy projekt fundacji UNICEF, który realizowany był w Akademickiej Szkole Podstawowej w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Dzięki zaangażowaniu dzieci, rodziców i nauczycieli ASP udało się zebrać 1232 zł, które zostały przekazane na szczepionki dla dzieci z Angoli.

Szlachetna paczka

SZLACHETNA PACZKA to projekt Stowarzyszenia WIOSNA, który w wyjątkowy sposób inspiruje ludzi do pomagania tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Dzieci, rodzice i nauczyciele z Akademickiej Szkoły Podstawowej, włączając się w tę akcję w roku szkolnym 2016/2017, wspólnie uzbierali 31 paczek świątecznych i tym samym pomogli rodzinie, której ta pomoc była niezbędna!

Człowiek i liczby

Celem projektu była popularyzacja matematyki, pokazanie jej z innej, nieznanej uczniom strony i zachęcenie ich do zgłębiania jej tajemnic. Ponadto projekt zakładał realizację zadań szkoły i rozwój umiejętności określonych w wymaganiach ogólnych podstawy programowej dla szkół podstawowych. Realizowany był od stycznia do czerwca 2016 roku.