Uczniowie Akademickiej Szkoły Podstawowej uczestniczą

Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym

Moje miasto bez elektrośmieci.

Cele programu:

zwrócenie uwagi na problem odpowiedniego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,

zaangażowanie lokalnej społeczności do uczestniczenia w zbiórce elektrośmieci prowadzonej na terenie gmin.

Nauczyciele naszej szkoły korzystają z materiałów edukacyjnych portalu i regularnie organizują zajęcia, podczas których dzieci dowiadują się m.in. dlaczego elektrośmieci uznawane są za odpady niebezpieczne, jakie korzyści płyną z procesów odzysku i recyklingu oraz gdzie należy je oddawać.

Oprócz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci, dodatkową korzyścią wynikającą z aktywnego uczestnictwa w projekcie jest możliwość otrzymania atrakcyjnych pomocy naukowych oraz elementów wyposażenia sal lekcyjnych.

Twórcą i organizatorem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Moje miasto bez elektrośmieci jest ElektroEko – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. Została ona powołana, aby tworzyć efektywny system gospodarowania elektroodpadami oraz edukować w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Działając na zasadach not-for-profit ElektroEko świadczy na rzecz gmin bezpłatne usługi w zakresie budowy sprawnego systemu zbierania zużytego sprzętu. Program Moje miasto bez elektrośmieci objęty został honorowymi patronatami Ministerstwa Środowiska, Ministra Edukacji Narodowej oraz Związku Miast Polskich.

WINWORD_2017-02-19_07-54-54

Więcej informacji o programie na stronie: www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl oraz u szkolnego koordynatora akcji pani mgr Pauliny Podlewskiej-Pająk.