digIT.Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie – projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Informujemy, że od września bieżącego roku nasza szkoła realizuje projekt digIT. Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie. Projekt wpsółfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK