Bezpieczeństwo w wirtualnym świecie i Komunikacja obrazem

W ramach realizowanego projektu „digIT. Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie” rozpoczynamy cykl zajęć z Bezpieczeństwa w wirtualnym świecie oraz Komunikacji obrazem dla wszystkich naszych uczniów. Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego…