Za trzy tygodnie nasi uczniowie przystąpią do Egzaminu Ósmoklasisty. Wyniki ostatniej próby pozwalają nam patrzeć na ten najważniejszy dla uczniów sprawdzian z optymizmem. Szczególnie, gdy zestawimy je ze średnimi wynikami osiągniętymi w ubiegłym roku we wszystkich szkołach w województwie i w kraju. Średni wynik z języka polskiego i języka angielskiego dla całej szkoły wyniósł 90 procent!!!. A przed nami jeszcze trzy tygodnie intensywnej pracy. Trzymajcie kciuki za naszych ósmoklasistów, tym bardziej, że jeszcze niejeden raz o nich usłyszycie.