Poznaliśmy dzisiaj wyniki Egzaminu Ósmoklasisty. Sami zobaczcie jak ocenili nas zewnętrzni egzaminatorzy. Średnia uczniów z wszystkich trzech egzaminów wyniosła 86 procent.

Na egzaminie z języka polskiego wyniosła 77 procent, z matematyki 86 procent, a z angielskiego przekroczyła 94 procent.

Aż 17-cioro uczniów uzyskało średni wynik powyżej 90 procent.

Porównanie z rezultatami osiągniętymi przez wszystkie szkoły w Kielcach, województwie świętokrzyskim i w całej Polsce na slajdzie poniżej.
Gratulujemy serdecznie wszystkim uczniom. Wykonaliście fantastyczną pracę i bardzo jesteśmy z Was dumni. Dziękujemy także nauczycielom przygotowującym do egzaminu. Barbara Zapała, Aneta Zarzycka i Marta Kowalczyk nie tylko mistrzowsko przekazywały wiedzę, ale potrafiły dotrzeć z nią do każdego ucznia i zmotywować go do ciężkiej pracy.
Mamy nadzieję, że przy takich wynikach rekrutacja do szkół średnich będzie już tylko formalnością