Nie tylko podczas Dnia Bezpiecznego Internetu, ale także na co dzień zachęcamy naszych uczniów i rodziców do tworzenia bezpiecznego środowiska online oraz uwrażliwiamy na niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym używaniem sieci. Wczoraj wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z funkcjonariuszami Miejskiej Komendy Policji w Kielcach: panią Iwoną Krężołek oraz panem Grzegorzem Misztalem, którzy dzielili się swoim doświadczeniem związanym z cyberprzestępstwami.

Przy tej okazji nastąpiło także rozstrzygnięcie konkursu na plakat pt. „Stop cyberprzemocy”, w którym I miejsce zdobyła Wiktoria z kl. 4c, II Julitka z kl. 4c, III Wiktoria z kl. I, a wyróżnienie przypadło Róży z kl. V. Zwyciężczyniom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku
Konkurs został zrealizowany w ramach projektu digIT. Akademicka Szkoła Podstawowa w cyfrowym świecie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK