W piątek 27 października 2017 roku odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Akademickiej Szkoły Podstawowej. Podczas części artystycznej uczniowie zaprezentowali umiejętności zdobyte w pierwszych tygodniach nauki oraz z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze, tańczyli i śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie, w którym obiecywali być dobrymi uczniami, dbać o dobre imię klasy i szkoły, rozwijać wiedzę, pomagać słabszym w potrzebie oraz przynosić chlubę rodzicom i nauczycielom. Po złożonej przysiędze każdy pierwszak został uroczyście pasowany na ucznia przez Panią Dyrektor Janinę Kowalik oraz otrzymał pamiątkowy dyplom i medal.

 

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w dalszej edukacji, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy
oraz nawiązania prawdziwych przyjaźni podczas szkolnej drogi.