Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia dla placówek szkolnych na terenie całego kraju.

W związku z tym:

  • od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. włącznie zawieszeniu uległy wszystkie zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;
  • w dniach 12 i 13 marca Akademicka Szkoła Podstawowa zapewni wszystkim uczniom, którzy nie będą mogli pozostać zgodnie z rekomendacją ministra w domu, opiekę w godzinach od 7.00 do 17.30. W tym czasie nie będą się odbywały normalne zajęcia edukacyjne;
  • od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) Akademicka Szkoła Podstawowa będzie całkowicie zamknięta, w tym czasie na terenie szkoły nie będzie funkcjonowała świetlica;
  • w dniu jutrzejszym (12.02.2020) o godz. 8.30 odbędzie się Rada Pedagogiczna, która precyzyjnie określi w jaki sposób nauczyciele będą kontaktować się w tym czasie z uczniami i przekazywać materiały do samodzielnej edukacji; przygotowana zostanie także specjalna ścieżka edukacyjna dla osób przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

Akademicka Szkoła Podstawowa ul. Leopolda Staffa 7, 25-410 Kielce

Regon 260637776

RSPO 24460

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną przekazane Państwu w dniu jutrzejszym przy pomocy dziennika elektronicznego. Dla dobra uczniów przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna być traktowana jako czas bez nauki;

  • dziennik elektroniczny pozostaje przez czas głównym środkiem komunikacji, prosimy o śledzenie wiadomości dotyczących dalszych działań podejmowanych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce;
  • jednocześnie apelujemy o unikaniu w tym czasie dużych skupisk ludzi (np. komunikacji publicznej, kina, teatru, centrów handlowych);
  • prosimy także o przestrzeganie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
  • jeśli Państwo nabierzecie podejrzenia dotyczącego wystąpienia u siebie lub u dzieci objawów koronawirusa prosimy o pilny kontakt pod numer telefonu 800 190 590. Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

Z poważaniem

Dr Bartłomiej Zapała

Dyrektor Akademickiej Szkoły Podstawowej